Sök
Första sidanVerksamhetHandbokenMedlemOm ossDistriktenLänkarMaterial
 
Hällsboskolan i Umeå!?


Specialpedagogiska institutets generaldirektör Jan Rocksén har haft uppdraget att föreslå var nystarten av Hällsboskolan för elever med grav språkstörning ska vara. Till DHB:s och många andras förvåning är förslaget Umeå! Jan Rocksén säger dock att förslaget är väl förankrat inom SIT.

DHB:s ordförande Janne Carlsson är kritisk: ”Som nystart för en riksskola känns det fel att starta en specialskola på en vanlig kommunal skola i vanliga klasser väldigt långt bort för många familjer. Det är också viktigt att man förstår behovet av ”helhetslärande” där boende och fritid med utbildad personal är viktiga delar. Umeå ser vi som ett bra alternativ i en utbyggnad med fler regionala specialskolor för målgruppen.”

DHB har föreslagit Hässleholm, Göteborg, Vänersborg och Örebro som möjliga orter. I en skrivelse vill DHB istället för att starta i Umeå att elever som vill börja till hösten får en plats i Sigtuna inom visstidsutbildningen. Vi vill också att man utvärderar olika skolalternativ för barn med språkstörning innan man bestämmer var och hur nystarten blir.

”Vi får hoppas att nybildade Specialpedagogiska skolmyndigheten som tar över uppdraget 1 juli skyndsamt tar sig an frågan och gör ett nytt beslut. Det känns oerhört viktigt att Hällsboskolan för en bra start. Den ökning av elever som kommer till riksgymnasierna för döva och hörselskadade RGD/RGH i Örebro är ju en tydlig signal att det inte fungerar ute i kommunerna” säger Janne Carlsson.

Läs hela skrivelsen här (PDF-fil)


Tillbaka till första sidan

     

hallsboskolan.i.umea 

Läger
Projekt
Intressepolitik
Utredningen är klar, nu kan arbetet börja!
Det är samhället som inte kan kommunicera
Beslutet ligger fast, förskolan Kattungen ska flytta
Sammanfattning från möte om Kattungen 2 juni 2015
Detta är kraven om Risbergska ska flyttas
Risbergska skolan föreslås läggas ned
Enkät påvisar DHB Språkstörnings tes
Öppet brev till Stefan Löfven om TUFF-utbildningen
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ny diskrimineringsgrund
Melodifestivalhumor och teckenspråkstolkning
Svar på SPSM:s debattartikel 17 dec 2013
Ingen ny tolktjänst i sikte
Sexuella trakasserier: SPSM extrainkallar skolrådet
Expressen: Ytterligare en lärare anklagad för sexuella trakasserier
SPSM: Varken Skolinspektionen eller DO utreder sexuella trakasserier
Anklagelser om sexuella trakasserier på specialskolan
Varför är det fortsatt tyst om tolktjänstens framtid?
Almedalen 2013 - Inget om oss, utan oss
Berätta om era upplevelser av tolktjänsten
Meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande
Hällsbo Umeå blir kvar
Klart att Åsbackaskolan flyttar till Örebro
SPSM skjuter upp beslut om Hällsboskolan
Satsa både på hörteknik och teckenspråk!
Östersunds kommuns spariver kostar mer än det smakar
Likvärdig utbildning
Almedalen 2012 - För kultur på lika villkor!
DHB i NA Åsikt: Visukalen visar vägen
Utbildningsutskottet: meritpoäng för teckenspråk
Enad front mot diskriminering av teckenspråk
Förslag på ny tolktjänstmyndighet bifalles
Samarbete ger kraft i Almedalen
TUFF/TAKK-gruppen
Almedalen 2010
Öppet brev ger genklang
Skrivelse angående Kannebäcksskolans tal- och språkklasser
Öppet brev om den nya skollagen
Träff med BO 2009
Dialog med Maria Larsson
Almedalsveckan 2009
Öppet brev om hörande barn på Kristinaskolan
Hällsboskolan i Umeå!?
DHB stödjer SDR:s tolkkampanj
Positivt förslag till ny språklag
Debattartikel: BO och HO har en förlegad syn på specialskolor
Uttalande 2007 om CI
Konferenser
Styrelse- och årsmöten
Idéprogram
Adventsfika
Skriv ut denna sida