Mellan två världar

Om projektet

Riksförbundet DHB driver Arvfondsprojektet Mellan två världar under åren 2022 - 2025.

Mellan två världar berättar om unga hörselskadade som upplever att de befinner sig i gränslandet mellan den hörande och den teckenspråkiga världen.

Med hjälp av fokusgrupper bestående av personer från målgruppen och professionella samlas upplevelser och erfarenheter in. Dessa används i framtagandet av en bok, filmer, broschyrer, föreläsningar och material åt audionomer.  

Projektet ger inga svar eller lösningar, utan samlar in berättelser, skapar information och sprider den. I första hand för att stärka målgruppen, ge anhöriga och professionella en större förståelse för målgruppen samt att underlätta relationen mellan audionomer och målgruppen.  

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu