Organisation

DHB är en förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning. Föreningen består av sex regionala och två rikstäckande distrikt.


Till årsmötet skickar alla distrikt två ombud vardera. På årsmötet väljs en förbundsstyrelse, som består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare plus sju ledamöter och deras personliga suppleanter från distrikten. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelsen har ansvar för beslut, ekonomi och kansliet mellan årsmötena samt utser utskott/arbetsgrupper efter behov. Förbundets näst högsta beslutande organ.

Verkställande utskottet, VU, består av ordförande, kassör och sekreterare och har möten mellan styrelsemötena. Tredje högsta beslutande organ.

Kansliet finns i Örebro och verkställer styrelsens/VU:s beslut samt bedriver det fortlöpande arbetet med medlemsvård, projekt, ekonomi och intressepolitik.

Riksförbundet DHB är medlem i:

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) - www.abf.se

European Federation of Parents of Hearing Impaired Children (FEPEDA) - fepeda.eu

Sveriges Dövas idrottsförbund (SDI) - www.svenskdovidrott.se

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) - sasaudio.se

Västanviks Folkhögskola (andel) - www.vastanviksfhs.se

Stiftelsen Rikstolktjänst - www.stiftelsemedel.se/stiftelsen-rikstolktjnst/

Relaterade dokument

Här kan ni läsa vår verksamhetsberättelse för året 2023.

Här kan ni läsa de senaste stadgar som förbundet antagit.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu