Material

Här kan du beställa material som DHB har tagit fram.


Föreningshjälpen

Vårt tidigare Arvsfondsprojekt Äntligen! har tillsammans med ABF tagit fram ett kostnadsfritt utbildningsmaterial i sju delar om förenings- och styrelsearbete. Materialet är skrivet på tillgänglig svenska och bildsatt med förstärkande illustrationer. För att läsa eller ladda hem de olika delarna klicka på respektive länk här nedanför.

Lätta tecken

DVD med 120 filmade tecken från det svenska teckenspråket. Här kan du se olika tecken för djur, färger, familjen, tid, mat, dryck, känslor, sport och skola.

Pris: 50 kr + frakt

Ibland låtsas jag att jag förstår

En bok om elever med språkstörning. Boken vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning. Boken ger kunskap om hjälpmedel och om de särskilda svårigheter som eleverna har. Boken innehåller också tankar och råd om bemötande av barn med språkstörning.

Pris: 150 kr + frakt

Språkstörning hos barn och unga i skolåldern

Informationsskrift som i första hand vänder sig till föräldrar och andra närstående. Anna-Karin Arnald leg. logoped ger svar på de vanligaste frågorna om barn med språkstörning under skoltiden. Skriften tar upp innebörd och konsekvenser i skolan och ger tips på vad man som förälder och personal i skolan kan göra för att underlätta för barnet.

Pris: 30 kr + frakt

Språkstörning i kombination med flerspråkighet

Även denna informationsskrift vänder sig till föräldrar och andra närstående i första hand. Eva Kristina Salameh leg logoped ger svar på de vanligaste frågorna om flerspråkiga barn med språkstörning. Skriften tar bland annat upp flerspråkig språkutveckling, språkstörning i kombination med flerspråkighet, utredning och bedömning, intervention och föräldrarnas roll.

Pris: 30 kr + frakt

Språkstörning i kombination med flerspråkighet (arabiska)

Samma informationsskrift som den ovanför, fast på arabiska.

Pris: 30 kr + frakt

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

En undersökning om hur döva och hörselskadade barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras familjer upplever språksituationen i ett livsperspektiv.

Denna publikation är gratis och finns att både läsa och ladda ner här

Vi är en grupp fast två ändå

Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet. Denna studiens syfte är att kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och hörselskadade elever vid RGD/RGH har om sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv.

Denna publikation är gratis och finns att både läsa och ladda ner här

Rätten till teckenspråk

DHB Flex och Barbro Lewin har skrivit rapporten ”Rätten till teckenspråk genom livet”, som tar upp hur rätten till teckenspråk ser ut i praktiken för personer med dövhet, hörselskada, språkstörning samt ytterligare funktionsnedsättningar. Underlaget för rapporten är den enkät som skickades ut hösten 2017. Resultatet av enkäten visar tyvärr att rätten till teckenspråk inte finns i praktiken för personer med dövhet, hörselskada, språkstörning samt ytterligare funktionsnedsättningar!

Beställning av material

I detta formulär kan du lägga beställning på det material vi tillhandahåller


Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu