Bo Carlssons minnesgåvofond

Bo Carlssons Minnesgåvofond ska enligt fondens stadgar användas för att främja barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning.

Riksförbundet DHB förvaltar Bo Carlssons Minnesgåvofond. Fondens medel ska användas för att främja döva ungdomar, hörselskadade ungdomar och ungdomar med språkstörning. Detta innefattar både enskilda personer och verksamheter.
Gåvofonden instiftades 1995. Inga särskilda ansökningshandlingar finns utan förbundsstyrelsen bestämmer tillfälle för utdelning baserat på fondens avkastning.

Vi ser helst att våra beviljade medel ska användas på så sätt att det gynnar en större målgrupp.

Ansökningsperioden för att söka medel från fonden är 1 september – 15 oktober.
Du skickar din ansökan till kansliet@dhb.se och skriver ”Ansökan Bo Carlsson” i ämnesraden.
Vi vill ha namn på den som skriver ansökan och kontaktuppgifter till denna, namn på person/företag/organisation som ansökan gäller, personnummer eller organisationsnummer, kort beskrivning av vad du söker för samt en övergripande ekonomi/budget.

Du behöver inte vara medlem i DHB för att söka medel ur Bo Carlssons minnesgåvofond.

Vill du skänka pengar till fonden sätter du in en summa på bankgiro 485‑8999, och märker inbetalningen ”Bo Carlssons minnesgåvofond”.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu