Döva barn

Varje år föds det ungefär 70 barn i Sverige som konstateras ha dövhet.
Antalet är konstant år från år. (Källa: SDR)

Barn som föds utan hörsel eller förlorar den tidigt lär sig teckenspråk på samma sätt som hörande barn lär sig tala – de härmar andra.
Det betyder att de, förutom svenska i tal och skrift, har behov av en tecken­språkig miljö hemma, i förskolan och i skolan.
För att kommunicera med andra som inte kan teckenspråk, kan döva barn använda tolk vid exempelvis fritidsaktiviteter och läkarbesök.

Det är viktigt att döva barn får träffa varandra och vuxna döva. Som alla andra barn blir de starkare och tryggare om de får bejaka sig själva och känna gemenskap med likasinnade.

Förskola
De flesta av alla hörselskadade och döva barn har hörande föräldrar. Eftersom det tar lång tid för föräldrarna innan de behärskar ett nytt språk är det viktigt att barnen tidigt får komma till en teckenspråkig förskola.

En teckenspråkig förskola vänder sig både till döva och hörselskadade barn. Med teckenspråkig förskola menar vi en skola med teckenspråksmiljö där det finns många döva barn och döv, hörselskadad och hörande personal som använder teckenspråk. Tillsammans med andra döva barn utvecklas barnens språk så att de vid skolstarten är redo för undervisning på sitt språk.

Ett alternativ är att gå integrerat med rätt stöd i en hörande förskola. Det finns förskolor med teckenspråkiga avdelningar på flera orter i Sverige.

Grundskola
För döva barn finns statliga special­skolor på fem orter i Sverige. De statliga skolorna drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och du kan ta del av dem via denna länk. Specialskolor SPSM.

Dessa skolor tar emot döva och gravt hörselskadade barn från sin region. Undervisningen för döva elever sker på teckenspråk.
Alla barn utvecklas i samspel och i kommunikation med andra. Detta förutsätter att det finns en fungerande kommunikation mellan barn – barn, barn – vuxna och vuxna-vuxna. Det finns det på specialskolorna.

Ett annat alternativ är hörselklass/ grupp på hemorten. Då samlar kommunen ett mindre antal barn i en klass i en skola med hörande barn. Ytterligare ett alternativ är att barnet går integrerat i en hörande klass. I detta fall har barnet rätt teckenspråk och hjälpmedel för sin lärsituation. Du kan ta del av vilka skolor det gäller via denna länk. Kommunala skolor.

I Örebro finns en gymnasieskola med riksintag för döva. Riksgymnasiet för döva.

Mer om rådgivning och utredning, se länkar nedan.
Rådgivning och utredning
Råd och stöd till vårdnadshavare


Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu