Länksamling

Här har vi listat länkar som innehåller intressant information för våra målgrupper.
Rättigheter, ny forskning och hänvisning om var du kan vända dig för ytterligare information.


Lag och rätt

Barnkonventionen

Konventionen för personer med funktionsnedsättning

Skollagen

Gymnasieförordningen


Myndigheter

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)

Special Nest (SPSM står bakom denna sida)

Skolverket

Skolinspektionen

Barn- och elevombudet

Barnombudsmannen


Övriga sidor samt bloggar

Språkforskning.se/Forskningsbloggen – Bakom bloggen finns logoped, forskare och föreläsare Anna Eva Hallin

Språkutvecklarna – Specialpedagogen Erica Eklöf och logopeden Karolina Larsson driver denna hemsida

Logopeden i skolan – En blogg om språk-, läs- och skrivsvårigheter och assisterande teknik

Teckenpedagogerna

Opratat – Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) – Denna hemsida är framtagen av projektet Opratat och innehåller information riktad till anhöriga

Svenska Logopedförbundet (SRAT)

Hörselskadades Riksförbunds (HRF) Hörsellinjen

Västra Götalandsregionens data- och kommunikationscenter

RADLD – koordineras av professionella från Australien, Kanada, Kina, Storbritannien och USA som på sin fritid arbetar för att öka kännedomen om DLD (Developmental Language Disorder). (OBS! Sidan som länkas är på engelska!)

Funkislotsen – Hjälper de som är unga med en funktionsnedsättning att undersöka samhället och ge lätt information och vägledning


Teckenspråk

Svenskt teckenspråkslexikon – Stockholms Universitet (SU)

Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF)

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu