Våra målgrupper

DHB är en förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning med eller utan flerfunktionsnedsättning.
Språkliga funktionshinder är inte en persons problem utan allas utmaning. DHB ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskolan till arbetslivet.

Varje år föds det ungefär 70 barn i Sverige som konstateras ha dövhet och cirka 200 barn som behöver hörapparat eller kokleaimplantat. Cirka 400 personer i Sverige har medfödd dövblindhet.
Två barn i varje klass har en språkstörning och 1 till 2 procent av barn i förskoleåldern har en grav eller mycket grav språkstörning.
Många av dessa barn har dessutom ytterligare funktionshinder som exempelvis autism eller intellektuell funktionsnedsättning.

Det gemensamma för våra barn är att funktionsnedsättningen kan innebära kommunikationssvårigheter. Vi  anser att alla våra barn har rätt till en bra skolgång och full delaktighet i samhället.

(Källor: SDR, SPSM, Afasiförbundet, Nkcdb)

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu