DHB Flex

DHB Flex

En rikstäckande förening för familjer med barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning med ytterligare funktionsnedsättning.

Välkommen till DHB Flex!

DHB Flex organiserar föräldrar till barn, ungdomar och vuxna med ytterligare funktionsnedsättningar utöver dövhet eller hörselnedsättning. Det kan röra sig om en intellektuell funktionsnedsättning eller en neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis ADHD eller autism. 

Senaste nytt från Flex

Senaste nytt från Riks

Kontaktuppgifter Flex
E-post
styrelsen.flex@dhb.se
Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu