Slutkonferens för projektet "Äntligen!"

Ta del av projektets erfarenheter på slutkonferens

Målet med projektet ”Äntligen!” har varit att bygga upp ett helt nytt ungdomsförbund för unga med språkstörning, en grupp som aldrig tidigare har haft en gemensam egen plattform.


Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu