Yttrande om utredning av tolktjänsten

Riksförbundet DHB svarar på regeringens utredning av tolktjänsten

Riksförbundet DHB har svarat på regeringens utredning om tolktjänsten och upprättat en handlingsplan för en långsiktig utveckling för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.


Riksförbundet DHB är starkt kritiska till utredningens avsaknad av barnperspektiv, bristen på tolkstöd för vuxenutbildning och att direktiven begränsar rätten till tolk till vissa målgrupper. Vi saknar en konsekvensanalys av vilken effekt förslaget om arbetslivstolkning kommer att få för regionernas verksamhet. Vi saknar ett uttalat arbete med barnkonventionen i de uppgifter som den nationella funktionen ska ha.

Läs hela yttrandet här>>
Läs fler av våra remissvar här>>

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu