Vi uppmärksammar Teckenspråkets dag!


Den 14 maj 1981 fastslog riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Svenskt teckenspråk erkändes därmed som ett officiellt språk och blev samtidigt världens första teckenspråk att erkännas som ett sådant. (Källa: SPSM)

Hur firar du Teckenspråkets dag?

Tommy Aldergrim -Strateg Kommunledningsförvaltningen i Örebro
Jag firar Teckenspråkets dag genom att jobba med Örebro kommuns arrangemang på Kulturkvarteret i Örebro. Vi har en fullspäckad dag med cirkus, ansiktsmålning och sagostund för barn. Dansworkshop i latinodans, föreläsning om språkdeprivation och minoritetsstress. Det kommer också vara en bok-release för en nyskriven bok, uppträdanden och cosplay.

Greger Bååth - hedersmedlem och tidigare generaldirektör SPSM
Jag tycker det är viktigt att uppmärksamma teckenspråkets dag. En dag då jag tänker tillbaka på alla de personer som arbetat hårt (ofta i motvind) för att ge teckenspråket den ställning det har idag. Men framför allt en dag för att se framåt och fundera på hur man ytterligare kan säkerställa det svenska teckenspråkets betydelse för allas delaktighet i samhället.


Jan Höglund, förbundsordförande DHB
Idag 14 maj firar vi teckenspråkets dag. Ett språk som för många av DHBs medlemmar är den viktigaste vägen till kommunikation. Glädjande nog så har synligheten för teckenspråket ökat. Politikers och myndigheters presentationer är allt oftare teckentolkade, också internationellt.
Sedan har vi de fantastiska tolkningarna av melodifestivallåtarna och nu släpper också heavy metal-bandet Metallica videor med teckenspråkstolkningar för låtarna på sitt nyutgivna album.

I den andra änden har vi de ökade svårigheterna med vardagstolkning för arbete och fritid som innebär stora begränsningar för den enskilde teckenspråksanvändaren.

DHB kommer att fortsätta arbeta för att alla ska kunna kommunicera på sina egna villkor i ett tillgängligt samhälle.

Med önskan om en glad teckenspråkets dag!

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu