Undervisning

”i en värld utan kommunikation uppstår inget språk”


Vi behöver språk. Alla människor behöver språk. Språk är människans främsta redskap för att utvecklas socialt, emotionellt och kognitivt. Språk ska vara roligt!

TUFF undervisning sker i lokaler på Vänerskolan, alldeles i närheten av både TUFF-klubben och boendet Best Western. Våra lärare Arne och Mikael har lång erfarenhet inom TUFF och ser vilket behov just Du har. Utbildningen omfattar 10 kursveckor fördelade på 3 veckor per år. Ibland infaller högtider på olika tidpunkter vilket gör att just din kursvecka kan komma att ändras, annars ska kursveckorna vara lika under hela utbildningstiden. Undervisningen sker måndag till fredag och veckan räknas heltid, det vill säga 40 arbetstimmar.

Vårt upptagningsområde är Västra regionen som omfattar: Västra Götaland, Halland och Jönköpings län. Men även föräldrar från andra områden ä'r välkomna att gå TUFF i Vänersborg om de önskar.

Det betyder att vi har många föräldrar som läser TUFF hos oss – det tycker Vi är roligt!

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu