TUFF

Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Välkomna till TUFF på DHB Västra!


Vad är TUFF?
Riksdagen beslutade 22 oktober 1997 att föräldrar till barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk skall erbjudas teckenspråksundervisning. Bra va?

2 § TUFF skall syfta till att ge föräldrarna sådana färdigheter att de på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med sina barn och därmed främja barnens utveckling.

Vem får gå TUFF?
Du som är förälder och vill lära dig teckenspråk för att kunna stötta ditt barns utveckling har möjlighet att gå TUFF. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen, till exempel den som är gift eller sambo med en förälder.

Vad kostar det?
Undervisning, barntillsyn och logi är avgiftsfri. Måltider betalas av föräldrarna. Du har även möjlighet att ansöka om inkomst- och reseersättning hos CSN.

Var kan jag läsa TUFF?
Du kan läsa TUFF hos fyra utbildningsanordnare i landet. Som förälder kan du läsa hos vilken utbildningsanordnare du vill. Du kan även byta utbildningsanordnare under utbildningens gång. Dina timmar räknas samman från samtliga platser. Vi önskar att just Du vill läsa TUFF hos oss i Vänersborg!

Får jag ersättning när jag måste ta ledigt från jobbet?
Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst med 120 kr per timme och reseersättning till och från en kurs. Ersättningen ansöker du om hos CSN.

Hur anmäler jag mig?
För att kunna delta i TUFF utbildningen behöver du ha gått landstingets introduktionsutbildning i teckenspråk eller ha motsvarande kunskaper. Kontakta landstinget där du bor. När du är klar med introduktionsutbildningen kan du anmäla dig till TUFF här.

Ny gruppstart blir det vecka 21 och 16. För att komma med i den gruppen anmäler du dig här på vår hemsida.

För mer information kring TUFF kan du kontakta ditt landsting, TUFF i Vänersborg: E-post eller verksamhetsledare Marie Dahlqvist E-post eller kika in här

Följ oss gärna på social medier:

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu