Om DHB Västra

Vad är DHB Västra?

DHB Västra är en funktionshindersorganisation för familjer där barn, ungdomar eller föräldrar har dövhet, hörselskada, språkstörning och/eller ytterligare flerfunktionsnedsättningar.


Vi är en distriktsorganisation som är ansluten till Riksförbundet DHB. Föreningen startades 1949 och har upptagningsområdena Västra Götalands- Jönköpings- och Hallands län.

DHB Västra är en funktionshindersorganisation som vilar på demokratisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Våra målgrupper, familjer med barn och ungdomar som är döva, har en hörselnedsättning eller en språkstörning och de barn och ungdomar som är i behov av teckenspråk. En målgrupp är även barn och ungdomar till föräldrar som är döva, har hörselskada eller språkstörning. DHB Västra vänder sig också till de barn och ungdomar som förutom någon av ovanstående funktionsnedsättning har flerfunktionsnedsättningar. Deras familjer, anhöriga eller andra med anknytning till dessa barn och ungdomar tillhör också vår målgrupp.

Vad  gör DHB Västra?

 • Teckenspråkskurser
 • Aktiviteter och utflykter
 • Lägerverksamhet för barn och ungdomar
 • Tecken- och språkläger för familjer under sommaren
 • Föreläsningar
 • Målgruppsträffar
 • Ger råd och stöd till familjer
 • Följer utvecklingen av tekniska och pedagogiska hjälpmedel
 • Driver olika projekt inom våra målgruppers intresseområden
 • Driver intressepolitiska frågor inom våra målgruppers verksamhetsområden
 • Bevakar beslutsfattare inom regeringen, myndigheter, landsting, kommun och skolverksamhet
 • Anordnare av Tuff - Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. Ligger i Vänersborg

Informationsflöde

 • Hemsida - Information om föreningen
 • Facebook - Allmän sida och medlemssida
 • Nyhetsbrev - utges 1 ggr/mån
 • Instagram - DHB Västra och DHB Västra ungdom

Värt att notera!
Under våra aktiviteter, kurser och läger tas det foton på verksamheten för att förgylla både vår årskrönika och Hemsidan men också på vår facebook.
En förfrågan till er medlemmar brukar ställas i samband med anmälan till aktiviteterna / kurserna samt lägren, men misstag kan göras och skulle det trots allt ha hänt att ni som inte önskar vara med på bild ändå har kommit upp på någon av våra olika alternativa media ovan, så hör av er till oss så försöker vi ändra/ta bort detta på dess plats.


Föreningens syfte är att:

 • arrangera kurser i teckenspråk och andra intressanta ämnen samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för föräldrar och anhöriga
 • arrangera aktiviteter för medlemsfamiljer för att stärka barns och ungdomars identitet
 • främja och stödja utveckling, utbildning, sociala situationer och delaktighet
 • tillvarata deras och deras anhörigas intressen gentemot myndigheter
 • följa och bevaka samhällsutvecklingen på, för våra medlemmar relevanta områden och medverka till framsteg inom vårt samhälle, så att de ska få goda levnadsvillkor och full delaktighet i sitt eget liv och i vårt samhälle
 • finna former för samarbete och samverkan med, för våra medlemmar relevanta aktörer
 • sprida information om deras funktionsvariationer och vilka konsekvenser dessa funktionsvariationer medför
 • informera om organisationens verksamhet

Dokument

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu