Om DHB Västra

Vad är DHB Västra?

DHB Västra är en funktionshindersorganisation för familjer där barn, ungdomar eller föräldrar har dövhet, hörselskada, språkstörning och/eller ytterligare funktionsnedsättningar.


Vi är en distriktsorganisation som är ansluten till Riksförbundet DHB. Föreningen startades 1949 och har upptagningsområdena Västra Götalands- Jönköpings- och Hallands län.

DHB Västra är en funktionshindersorganisation som vilar på demokratisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Våra målgrupper familjer med barn och ungdomar som är döva, har en hörselnedsättning eller en språkstörning och de barn och ungdomar som är i behov av teckenspråk. En målgrupp är även barn och ungdomar till föräldrar som är döva, har hörselskada eller språkstörning. DHB Västra vänder sig också till de barn och ungdomar som förutom någon av ovanstående funktionsnedsättning har flerfunktionsnedsättningar. Deras familjer, anhöriga eller andra med anknytning till dessa barn och ungdomar tillhör också vår målgrupp.

Vad  gör DHB Västra?

 • Teckenspråkskurser
 • Aktiviteter och utflykter
 • Lägerverksamhet för barn och ungdomar
 • Teckenläger för familjer under sommaren
 • Föreläsningar
 • Målgruppsträffar
 • Ge råd och stöd till familjer
 • Följer utvecklingen av tekniska och pedagogiska hjälpmedel
 • Driver olika projekt inom våra målgruppers intresseområden
 • Driver intressepolitiska frågor inom våra målgruppers verksamhetsområden
 • Bevakar beslutsfattare inom regeringen, myndigheter, landsting, kommun och skolverksamhet

Informationsflöde

 • Hemsida – Information om föreningen
 • Diskussionsforum – Facebook
 • Tidningen Framsidan – utges 4 ggr/år
 • Instagram

Värt att notera!
Under våra aktiviteter, kurser och läger tas det foton på verksamheten för att förgylla både vår medlemstidning Framsidan och Hemsidan men också på vår facebooksida.
En förfrågan till er medlemmar brukar ställas i samband med anmälan till aktiviteterna /kurserna samt lägren, men misstag kan göras och skulle det trots allt ha hänt att ni som inte önskar vara med på bild ändå har kommit upp på någon av våra olika alternativa media ovan, så hör av er till oss så försöker vi ändra/ta bort detta på dess plats.


Föreningens syfte är att:

 • arrangera kurser i teckenspråk och andra intressanta ämnen samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för föräldrar och anhöriga.
 • arrangera aktiviteter för medlemsfamiljer för att stärka barns och ungdomars identitet.
 • verka för barns rätt till kommunikation.
 • öka kunskapen om och förståelsen för dövhet, hörselnedsättning samt språkstörning och de konsekvenser dessa funktionsnedsättningar medför.
 • främja samverkan mellan hem och skola.
 • söka samarbete med experter, organisationer och institutioner i frågor som rör våra målgrupper.
 • tillvarata våra målgruppers och deras familjers intressen gentemot myndigheter.
 • följa och bevaka utveckling och forskning som rör våra målgrupper.
 • informera om organisationens verksamhet.

Dokument

Copyright DHB © 2023 All Rights Reserved
crossmenu