Aktivitetsbidrag

För att stimulera och uppmuntra fler egna initiativ till givande gemensamma fritidsaktiviteter bland medlemmarna i DHB Västra, har föreningen infört ett s.k. aktivitetsbidrag. Idén med aktivitetsbidraget är helt enkelt att medlemmarna själva skall kunna hitta på och genomföra något man vill göra utöver vårt utbud i föreningen, och då skall kunna ge ett visst ekonomiskt stöd.


Vårt geografiska område är stort och det är därför ibland svårt för alla att vara med på de av styrelsen arrangerade aktiviteterna, Dessutom kanske man vill göra helt andra saker allt utifrån förutsättningar och intresse.

Förutsättning

Man kan ansöka om aktivitetsbidrag högst 2 gånger per kalenderår. Minst tre DHB Västra-familjer med barn skall delta i aktiviteten. (Alla familjemedlemmar behöver inte vara med, dock minst tre DHB Västra-barn.)

Aktiviteten skall vara förknippad med kostnader. Bidraget beräknas på faktiska kostnader, max 1500 kr.

I utbyte skall familjerna som får bidrag, skriva lite kort om aktiviteten i vår Årskrönika.

Så här går det till:

 • Skriftlig ansökan skickas till vårt kansli. Färdig blankett finns. Ansökan bör innehålla:
  Deltagande familjer
  Kontaktperson
  Datum för aktiviteten
  Beskrivning av aktiviteten
  Kostnadskalkyl

Vem bidraget skall skickas till

 • Styrelsen beslutar om vilka ansökningar som bifaller. Beslut sker vid varje styrelsemöte av inkomna ansökningar. Besked lämnas till sökandens kontaktperson.
 • Aktiviteten genomförs.
 • Inom 14 dagar efter aktiviteten skickas en skriftlig redogörelse till vårt kansli för att införas i Årskrönikan.
 • När redovisningen inkommit till kansliet utbetalas bidraget.

Om ingen redovisning skickas in inom 14 dagar förfaller rätten till bidraget som därmed kan gå till annan sökande.


Reglerna är enkla och det är bara fantasin som sätter gränser!

Med vänliga hälsningar DHB Västra’s styrelse

Copyright DHB © 2023 All Rights Reserved
crossmenu