Pågående arbete

Detta är vad vår intressepolitiska grupp
arbetar med under 2022-2023


Fokusarbete 2022-2023

Fokusområden i vårt intressepolitiska arbete är just nu tillgång till logoped för barn i behov av det och fler TUFF-timmar för föräldrar, men även andra familjemedlemmar . Vi vill också arbeta för  fler timmar i  tecken- som -stöd , för föräldrar men även andra familjemedlemmar.

Arbetet sker genom debattartiklar, genom deltagande i brukarråd och dialogmöten och genom möten och dialog med  föreningar , myndigheter och beslutsfattare.

Vårt intressepolitiska arbete grundas på våra medlemmars intressen och på en pågående dialog med våra medlemmar. Vill du delta aktivt i vår intressepolitiska arbetsgrupp eller bara framföra din åsikt? Skicka ett mail till Susan Löfgren,  intressepolitiskt  ansvarig i styrelsen.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu