Intressepolitik

Styrelsen arbetar kontinuerligt med olika intressefrågor inom våra målgruppers funktionshindersområden.


Påverkan

Styrelsen och utsedda representanter deltar i olika brukarråd inom hörselverksamheten och tolkverksamheten för att kunna påverka och förvisa oss om att våra barn får den vård, omsorg och rättigheter som de är berättigad till. Vi träffar också olika landstingspolitiker där vi kan lyfta upp frågor som berör våra medlemmar gällande tillgänglighet, bemötande och behandlingar.

Projekt

Vi arbetar ibland med olika projekt för att kunna skapa nya vägar att nå fram till det bästa för våra barn.

Enkäter

I vårt arbete inom intressepolitik uppkommer ibland frågeställningar om hur våra medlemsfamiljer uppfattar bemötande, hjälp, habilitering m.fl. För att ta reda på detta genomför vi ibland enkätundersökningar. Det ger oss en bild och ett underlag när vi sedan diskuterar med berörda instanser, kommuner eller dylikt.

Mässor och Utställningar

För att belysa vår förening och vår verksamhet deltar vi på olika mässor, karnevaler, konferenser eller andra liknande tillställningar. Vi vill synliggöra vårt arbete och syfte för kommuner, habilitering, skolor, föräldrar, personal och många fler.

Ansvarig för Intressepolitiskt arbete i föreningen är Susan Löfgren. Vill du ha kontakt med Susan skickar du e-post till henne.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu