Avbokningsregler


Vi har bindande anmälan vid alla våra kurser, aktiviteter och läger.

Information och Regler:
Med ”bindande anmälan” innebär det att man förbinder sig att deltaga i aktiviteten/kursen.

Avboka
Vill man avboka kursen/aktiviteten betalar man 10% (dock minst 100 kr) i administrativ avgift från bokningstillfället fram till 7 dagar före kursen eller aktivitetens start. Dag 6 fram till starttillfället betalar man 50 % av den totala kostnaden (gäller ej om man kan uppvisa sjukintyg, då gäller endast 10 % av den totala kostnaden.

Andra orsaker
Vid allvarligare orsaker inom familjen tex dödsfall eller vid allvarliga olycksfall betalas en administrativ kostnad på 10 %, dock minst 100 kr.

Beslut från styrelsemöte 211205 gällande avbokningsregler för sommarläger:

Anmälningsavgiften till sommarlägret är bindande och återbetalas ej. Om avbokning sker efter fullgjord betalning fram till en vecka innan lägret, får man betala 50% av den totala kostnaden. Avbokning dag 14 fram till lägret startar innebär att man inte erhåller någon återbetalning.

Vid sjukdom med läkarintyg återbetalas allt utom anmälningsavgiften.

Beslut
Hänvisar till DHB Västra’s styrelsebeslut som tagits i den 1 dec 2015, § 82 c.4.

Kontakt
Kontakta gärna styrelsen för ytterligare information eller om oklarheter råder.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu