Om DHB Språkstörning

DHB Språkstörning är ett nationellt distrikt med styrelseledamöter från hela landet. Vi arbetar främst med intressepolitiska frågor samt utbildningar och konferenser.


Om DHB Språkstörning!

DHB har funnits i 63 år och har en starkt etablerad ställning som remissinstans inför viktiga beslut och deltar i samhällsdebatten. Språkstörning har funnits med som medlemsgrupp sedan 1975.

DHB Språkstörning arbetar löpande med:

  • Föräldrakonferensen Mitt unika barn som hålls under en hel helg varje höst.
  • DHBs familjeläger med alla våra tre medlemsgrupper är mycket välbesökt varje sommar.
  • Intressepolitik är ständigt pågående med remisser och möten med myndigheter och politiker.
  • Projekt. Att söka pengar till projekt och genomföra dessa.
Kontaktuppgifter Språkstörning
E-post
styrelsen.sprakstorning@dhb.se
Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu