Projektredovisning år 1 inlämnad!

Nu är projektredovisningen för år 1 inlämnad till Arvsfonden.
Vi har haft ett händelserikt och roligt år och har under året;

- Skapat och aktiverat en Facebooksida
- Skapat informationsmaterial om projektet för att bland annat användas i rekrytering
- Skapat en logga och grafisk profil
- Skapat fokusgrupper med unga ur målgruppen genom rekrytering i sociala medier och besök i skolor och verksamheter samt via representanterna i referensgruppen
- Haft möten med fokusgrupperna
- Påbörjat bearbetning av information från fokusgrupperna
- Haft möten med styr- och referensgrupp (planerar 6 möten med styrgrupp och 4 med referensgrupp)
- Rekryterat unga som är intresserade av att föreläsa, medverka i filmer och i djupintervjuer för en bok
- Utbildat unga som är intresserade av att föreläsa i t ex presentationsteknik
- Skapat en egen sida under Riksförbundets hemsida
- Rekryterat och påbörjat samarbetet med en författare

Vi tackar alla som varit med och stöttat oss längs vägen och ser fram emot ett starkt år 2!

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu