Projektets referensgrupp

Mellan två världar består bland annat av en styrgrupp, en referensgrupp och olika samarbetspartners. Styrgruppen har vi presenterat i ett tidigare inlägg, nu är det är dags att få en inblick i projektets referensgrupp.

Referensgruppen träffas 6 gånger per år och består av styrgruppen och representanter från Audionomerna, projektets målgrupp från Unga Hörselskadade och kurator från barnhörselhabiliteringen Rosenlunds sjukhus.

I våra referensgruppsmöten ligger stort fokus på input och kunskap, dels från de som tillhör målgruppen, dels från de som besitter stor kompetens inom sina arbetsområden.
Frågor vi hanterar kan vara kopplade till projektets material, men också vårt löpande arbete och representation med mera.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu