Styrelsen

DHB Östras styrelse 2023

Styrelsen arbetar ideellt i första hand med skol- och tillgänglighetsfrågor.


Alla i styrelsen är själva föräldrar till barn i våra målgrupper. Ledamöterna har en bred  kunskap om olika skolformer såsom språk- och hörselförskolor , specialskolor, hörselklass,  särskolor och riksgymnasiet i Örebro.

Du är välkommen att kontakta någon i styrelsen om du har något du vill fråga. Ta då bort ”REMOVEME” från e-postadressen.

Ordförande
Dag Hallberg

Förälder till ett barn med språkstörning.
E-post: dag.hallberg@REMOVEMElidingo.se

Vice ordförande
Sara Zechel

Förälder till ett barn med språkstörning.
E-post: sara@REMOVEMEzechel.se

Ledamot
Mia Edén

Förälder till ett barn med hörselnedsättning.
E-post: miaeden08@REMOVEMEgmail.com

Ledamot
Stefan Gündüz

Förälder till två barn med hörselnedsättning.
E-post:stefangunduz79@REMOVEMEgmail.com


Ledamot
Lisa Lindberg

Förälder till ett barn med hörselnedsättning och språkstörning.
E-post: lisa.lindberg@REMOVEMEdhb.se

Ledamot 
Jenny Pettersson

Förälder till barn med hörselnedsättning.
E-post: jmh.pettersson@REMOVEMEgmail.com

Ledamot
Märit Söderberg

Förälder till ett barn med hörselnedsättning.
E-post: marit.soderberg@REMOVEMEhotmail.com

Ledamot 
Johan Tinelius

Förälder till två barn med hörselnedsättning.
E-post: johan.tinelius@REMOVEMEminpost.net

Adjungerad styrelseledamot
Kanslist/Sekreterare
Charlotte Lundholm

Förälder till ett barn med språkstörning.
E-post: charlotte.lundholm@REMOVEMEdhb.se

Adjungerad styrelseledamot
Kanslist/Kassör/Sekreterare
Madeleine Granqvist

Förälder till två barn med hörselnedsättning.
E-post: madeleine.granqvist@REMOVEMEdhb.se

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu