Facebook

Facebook

Facebook sida och grupper.


DHB Östras Facebooksida

DHB Östra

…heter vår Facebooksida. Där kan ni läsa om aktiviteter mm som händer på DHB Östra men även inlägg som andra lägger upp.

DHB Östras Facebookgrupper

Vi har även startat ett par Facebookgrupper för våra medlemmar. Man kan hitta grupperna på Facebook, men bara läsa medlemmars inlägg om man är med i gruppen.

Vill du vara med i någon Facebookgrupp måste du först vara med i Facebook. Sen kan du söka vår grupp och be att få bli med i gruppen. DHB Östra godkänner alla som får bli med i Facebookgrupperna.

Facebookgrupperna heter:

DHB Östra Språkstörning

DHB Östra Hörsel

DHB Östra Unga

Copyright DHB © 2023 All Rights Reserved
crossmenu