Om DHB Östra

Om DHB Östra

Som medlem i riksförbundet DHB tillhör man DHB Östra om man bor i Stockholms län, Uppsalas län eller Region Gotland.


DHB Östras målsättning är att våra barn och ungdomar ska få en mer aktiv fritid och träffa nya kompisar, att syskon ska få träffa andra syskon och att föräldrar ska få träffa andra föräldrar i samma situation. Genom DHB Östra får du möjlighet att träffa föräldrar som delar dina erfarenheter och upplevelser.

DHB Östra jobbar också lokalt med intressepolitiska frågor som rör våra barn och ungdomar.

Du kan som medlem påverka vilka aktiviteter DHB Östra ska anordna och vilka frågor du önskar att vi ska driva intressepolitiskt.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu