Mellan två världar kommer till Almedalen!

Hur påverkas livet av att vara ung och hörselskadad? Vi får höra två unga hörselskadade föreläsa om de svårigheter det innebär att leva med en hörselnedsättning. De berättar om sina erfarenheter, utmaningar och sätt att bemöta dem. Med sitt engagemang vill de hjälpa andra i samma situation och anhöriga samt professionella som de möter i sin vardag.

Efter föreläsningen följer en paneldiskussion med föreläsarna och ordförande för Funktionsrätt Sverige om unga hörselskadades situation. I mån av tid öppnar vi upp för frågestund.

När: torsdagen den 27 juni kl 15.00-15.45
Plats: Barnrättstorget, Hamnplan h209 & h210
Event ID: 69776

Medverkande:
Emelie Crona, Moderator, Mellan två världar
Isabell Persson, Föreläsare, Mellan två världar
Liv Marklund, Föreläsare, Mellan två världar
Nicklas Mårtensson, Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu