Hedersmedlemmar

På förslag från styrelsen utser årsmötet hedersmedlemmar, hedersledamöter och hedersordförande, som gjort extraordinära insatser för DHB. Dessa medlemmar har hittills utsetts genom tiderna.


Gösta Edin, Gävle

1949-1950: Sekreterare och kassör i den första styrelsen
1973-1980: Hedersledamot


Karin Lundström, Bromma

1973-1982: Hedersledamot


Oscar Löfgren, Uppsala

1949-1950: Ordförande i den första styrelsen
1973-1982: Hedersledamot


Karl-Erik Lindholm, Västerås

1970-1975: Ordförande
1975-1991: Hedersordförande


Alvar Grundborg, Örebro

1955-1964: Ordförande
1976-1988: Hedersledamot


Bo Carlsson, Trelleborg

1976-1980: Ledamot
1980-1982: Vice ordförande
1982-1987: Ordförande
1987-1999: Hedersordförande


Karl-Aron Lilja, Härnösand

1981-1986: Suppleant
1986-1987: Ledamot
1987-1989: Sekreterare
1989-1990: Ledamot
1990-1992: Vice ordförande
1992- idag: Hedersledamot


Britt-Louise Tollerud-Jonsson, Västerhaninge/Helsingborg

1979-1980: Suppleant
1980-1982: Ledamot
1982-1984: Kassör
1984-1990: Vice ordförande
1990-1994: Ordförande
1994- 2018: Hedersledamot


Lena Fernström, Örebro

1989-1992: Ledamot
1992-1994: Vice ordförande
1994-2006: Ordförande förbundsstyrelsen
2015-2018 Ordförande förbundsstyrelsen
2007- idag: Hedersledamot


Birgitta Rudin, Örebro

Innan 1991: Aktiv inom DHB Västra
1991-2010: Förbundskonsulent
2010- idag: Hedersmedlem


Greger Bååt, Örebro

2008-2017: Generaldirektör för SPSM – specialpedagogiska skolmyndigheten.
2017: Hedersmedlem DHB

Copyright DHB © 2023 All Rights Reserved
crossmenu