Informationsmaterial om DHB Flex

Här återfinns kort information om DHB Flex.


DHB Flex har tagit fram ett informationsblad som kortfattat beskriver föreningen. Bladet finns för nedladdning här nedan. Hjälp till med att få föreningen att växa genom att sprida informationen till andra familjer!

Om du har några frågor kan du kontakta kansliet@dhb.se


Dokument

Kontaktuppgifter Flex
E-post
styrelsen.flex@dhb.se
Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu