Om DHB Flex

Välkommen till DHB Flex!


DHB Flex är ett rikstäckande distrikt under DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning) som vill bevaka barnens och föräldrarnas/vårdnadshavarnas intressen före, under och efter skoltiden.

Våra syften:

  • Föreningens huvudfunktion är att verka för våra barns, ungdomars och vuxnas rättigheter inom ALLA samhällsområden.
  • Främja samverkan barn/ungdomar – föräldrar – personal.
  • I vuxenlivet främja samverkan anhöriga – god man – personal.

För föräldrar med barn i förskoleåldern menar vi att det är viktigt att man tidigt får möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation.
Under skoltiden vill vi verka för att våra barn ska kunna umgås även på de längre loven genom t.ex. lägerverksamhet. Där de får möjlighet att träffa kompisar och kan kommunicera på sitt eget språk.
Skoltiden är ofta som en skyddad verkstad där barnen är omgivna av kunnig personal och man har tillgång till resurser för att hjälpa barnen framåt i livet. Därför är tiden efter skolan en viktig angelägenhet för föreningen att arbeta med. Vad händer när våra barn kommer hem igen? Vad kan kommunerna ställa upp med? Finns det tillräckligt med bra boenden? Kan våra barn känna sig trygga och få det stöd och den kommunikationsmöjlighet genom svenskt teckenspråk som de har rätt till?

DHB Flex vill arbeta med olika projekt för att ta fram bra levnadsvillkor för våra barn. Det kan vara svårt som förälder att brottas mot kommunen, men tillsammans är vi starka!

Kontaktuppgifter Flex
E-post
styrelsen.flex@dhb.se
Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu