Tidigare konferenser

Tidigare konferenser

Här ligger de tidigare konferenserna vi ha haft i DHB Flex.


Rätten till teckenspråk genom livet

DHB Flex anordnade en föräldrakonferens den 16 november med namnet ”Rätten till teckenspråk genom livet”. Huvudpunkten för konferensen var att diskutera hur DHB Flex ska arbeta vidare utifrån den rapport som funktionshinderforskare Barbro Levin hjälpt DHB Flex att sammanställa.

Många goda synpunkter kom fram och det finns mycket vi kan arbeta vidare med.


Sorry, no content found.
Kontaktuppgifter Flex
E-post
styrelsen.flex@dhb.se
Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu