Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Riksförbundet DHBs remissvar gällande målen i gymnasieskolan

Riksförbundet DHB ser idag att många av våra medlemmar inte ges förutsättningar att nå målen med sin gymnasieutbildning och välkomnar därför en utredning vars uppdrag är att skapa förutsättningar för att fler unga ska nå målen i sin gymnasieutbildning.


Det finns ett behov av relevanta yrkesutbildningar av god kvalitet som kan locka unga, och som därmed kan tillgodose arbetsmarknadens efterfrågan av kunniga yrkesmän- och kvinnor.
Det är positivt att utredningen visar att det finns en stor potential i elever som lämnar grundskolan och går vidare till yrkes- och introduktionsprogram.

Riksförbundet DHB vill se att skolverket får i uppdrag att även samla in statistik från gymnasiesärskolan, även om detta inte skulle ge en heltäckande bild så är det en viktig del i att skapa bättre förutsättningar för gymnasiesärskolan.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu