7 september 2024

Aktivitet.

En favorit i repris! Efter önskemål
ordnar vi åter en utflykt till Borås
Miniatyrångloksällskap.

Utdrag från hemsidan:
Borås MiniatyrÅngloksSällskap och järnvägen Sandlid–Rustansberg. 
Med spårvidden 7¼” eller 184 mm kan lokföraren sitta på loket för att
köra och resenärerna kan färdas säkert i vagnarna. 
Både fordon och bana går att bygga på ett för en järnväg
riktigt sätt och signalanläggningar kan använda den spårledningsteknik
som används på normalspåriga järnvägar. De flesta fordon är byggda i skala 1:8,
men även andra fordon i större
skalor går att använda, så länge de håller vår spårvidd.

Vi grillar lite korv och umgås!

Sista anmälningsdag

2024-08-22

Pris

Denna aktivitet är kostnadsfri

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu