Digital informationsträff om tekniska hjälpmedel/telefoni

Kostnadsfri digital informationsträff


Informationsträff om tekniska hjälpmedel/telefoni

Isabel Engwall och hennes två kollegor, från företaget Lidols informerar oss om:

” När behöver barn med hörselnedsättning, dövhet och språkstörning funktionellt likvärdig telefoni och kommunikation på plats? ”

Alla hörselnedsatta, döva och språkstörda barn ska kunna ringa 112 eller kunna ringa till en släkting eller lärare med stöd av kommunikativt hjälpmedel.
Visst borde alla barn ha tillgång till likvärdig och kommunikativ telefoni ska inkluderas i samhället och få samma levnadsvillkor som alla andra barn får.
Hur ser det ut idag?

Informationen kommer ske via Teams.
Länk skickas ut till din mejladress dagen innan webbinariumet.

Teckenspråkstolk finns bokad.

Sista anmälningsdag

2022-10-16

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu