Specialpedagogiska skolmyndigheten

Inbjudan till möte med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten söker kontakt med vårdnadshavare. Mer information om mötet finner du nedan.


Hälsningar från Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Hej!

Vi är en liten grupp från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,s fyra Resurscenter som arbetar med att utforma information och utbildning för vårdnadshavare.

Vi riktar oss till våra målgrupper för barn och elever med grav språkstörning, synnedsättning eller blindhet, hörselnedsättning eller dövhet i kombination med intellektuell funktions nedsättning och döv/blindhet.

Just nu inventerar vi behovet av information och utbildning till vårdnadshavare.
Vi har intervjuat representanter för Intresseorganisationer men önskar nu få direkt information av er som är vårdnadshavare.

Vi bjuder in till ett möte via Zoom tisdagen den 10 maj kl. 16:00-17:15
Är du intresserad av att delta sänd en anmälan via mejl till My Paaske Toolanen my.paasketoolanen@spsm.se senast den 2 maj.
Har du behov av tolk var vänlig meddela det i samma mejl.

Länken får du som deltar efter att du anmält dig.

Välkommen!

Kontaktuppgifter Språkstörning
E-post
styrelsen.sprakstorning@dhb.se
Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu