Organisation

Organisation

Organisation - och överlämning av kunskap och material


Här är en översiktlig bild på Dhb Västras organisation. Som synes finns ganska många risker för kommunikationsbrist och missförstånd. Att två personer beslutar en sak betyder inte per automatik att resten av organisationen får reda på det. Det är speciellt tydligt i föreningsverksamhet där många arbetar ideellt. Till högre finns en bild som visar hur lätt det är att kommunikationsflödet hindras av diverse faktorer, som språk, läsförmåga, ordförråd, sociala arvet, kulturskillnader, emotionella tillstånd etc.

Ingen människa är en ö – skrev John Donne redan på 1600-talet.

Men verksamheter består ofta av en samling tämligen isolerade öar – dvs personer som inte har någon kommunikation sinsemellan, ens om de sitter på samma kontor …

Det är bra att vara medveten om detta problem, och fundera på om, och i så fall hur, det är möjligt att ha en gemensam information- och kommunikationsplattform. Risken är annars att kunskap och information går förlorad.

Särskilt viktigt är att chefer/ordförande ser till att arbete med bildstöd prioriteras, och att det finns tid för planering, och fastställande av gemensam samsyn.

I föreningslivet arbetar eldsjälar  ideellt. Den dag de tröttnar eller blir utbrända finns det inte per automatik någon som tar över. Styrelser byts ut …

Vårt projekt startade bl a för att tidigare var det så att många föräldrar fick sitta och göra bildstöd åt sina barn för att de skulle kunna delta i DHB Västras aktiviteter. Ett antal personer gör alltså likartade förberedelser inför en och samma aktivitet … Då blir det effektivare om aktivitetsansvarig förbereder och göra aktiviteten kommunikativt tillgänglig för alla. (och föreningen/verksamheten kan  återanvända material och kunskap)

Lite grann kan man jämföra detta med skolvärlden – tänk om att alla elever själva skulle förbereda sina lektioner istället för läraren som väl ändå bör ha mest kunskap om ämnet? Dessutom återkommer samma/liknande lektioner år efter år så materialet kan återanvändas. Men – den ideellt arbetande eldsjälen i föreningen har troligen inte mer tid än någon annan. Därför vill vi samla material och information på den här hemsidan. 🙂

Copyright DHB © 2023 All Rights Reserved
crossmenu