Om DHB och TUFF

Om DHB och TUFF

DHB – förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning, flerfunktionshinder. DHB Västra driver TUFF - Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.


Om DHB

DHB är en förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade, har språkstörning och/eller flerfunktionshinder. DHB består av sex regionala distrikt : Norra NorrlandSödra NorrlandÖstraMellerstaVästraSödra samt två rikstäckande: Språkstörning och Flex (flerfunktionshinder +hörselneds)

DHB riks fokuserar på intressepolitiskt arbete, driver olika projekt och anordnar sommarläger och föräldrautbildningen Mitt Unika Barn.

DHB Västra som driver projekt Bildstöd arrangerar sommarläger med föräldrautbildning på Tanumstrand i Bohuslän, helgkurser i teckenspråk, samt ca 10-15 olika aktiviteter och utflykter för medlemmar varje år. DHB Västra  ansvarar även för TUFF-utbildningen i region Väst.

Om TUFF – teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

Vad är TUFF?
Riksdagen beslutade 22 oktober 1997 att föräldrar till barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk skall erbjudas teckenspråksundervisning. Bra va?

2 § TUFF skall syfta till att ge föräldrarna sådana färdigheter att de på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med sina barn och därmed främja barnens utveckling.

Vem får gå TUFF?
Du som är förälder och vill lära dig teckenspråk för att kunna stötta ditt barns utveckling har möjlighet att gå TUFF. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen, till exempel den som är gift eller sambo med en förälder.

Vad kostar det?
Undervisning, barntillsyn och logi är avgiftsfri. Måltider betalas av föräldrarna. Du har även möjlighet att ansöka om inkomst- och reseersättning hos CSN.

Var kan jag läsa TUFF?
Du kan läsa TUFF hos fem utbildningsanordnare i landet. Som förälder kan du läsa hos vilken utbildningsanordnare du vill. Du kan även byta utbildningsanordnare under utbildningens gång. Dina timmar räknas samman från samtliga platser.

Får jag ersättning när jag måste ta ledigt från jobbet?
Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst med 120 kr per timme och reseersättning till och från en kurs. Ersättningen ansöker du om hos CSN.

Hur anmäler jag mig?
För att kunna delta i TUFF utbildningen behöver du ha gått landstingets introduktionsutbildning i teckenspråk eller ha motsvarande kunskaper. Kontakta landstinget där du bor.

För mer information kring TUFF i Vänersborg, ta kontakt på e-post tuff.vanersborg@dhbvastra.se . Ni kan också få mer information på SPSM här eller kontakta ditt landsting.

Copyright DHB © 2024 All Rights Reserved
crossmenu